Karton

اداره بهزیستی کلاله در خصوص موضوع دختر یخچال خواب این  شهر گفت: جمع آوری معتادین متجاهر بر عهده دستگاه انتظامی می باشد.

kolah1

هدیه شرکت همراه اول با اعمال شاقه، طبق کدام موافقت نامه دوطرفه انجام شده است.

7

مردم از ریختن زباله های پزشکی در جلوی یک مرکز درمانی در کلاله گلایه دارند.

ruzmozd

کارگران روزمزد در صورتی که در خانه بمانند، خرج زندگی آنها را چه کسی می دهد؟

kkrona1

تعداد مبتلایان به کرونا در ایتالیا به 133 نفر رسید.