entekhabat1400

شور انتخاباتی در شرق گلستان در حال اوج گرفتن است.

به گزارش راه اترک، با نزدیک شدن به زمان انتخابات اگرچه این نزدیکی نزدیک به 5 ماه زمان دارد ولی شور انتخاباتی آن به خصوص در انتخابات شوراها بیشتر است.

نشستهای انتخاباتی در شرق گلستان چند وقتی است که شروع شده و حتی در برخی از این نشستها انتخاب شهردار نیز انجام شده است.

در برخی از شهرها لیستهای بزرگ و کوچک در قالب لیستهای احتمالی حضور در انتخابات در فضای مجازی در حال انتشار است و این لیستها به منظور محک زدن مردم برای هم معرفی و هم میزان محبوبیتهای مردمی است.

در مراوه تپه اولین لیست اسامی منتشر شد که البته در این لیست، منتخبین شورای فعلی هم وجود دارند.

در کلاله نیز حضور دوباره اعضای شورای شهر فعلی محتمل است و شاید حرکت طرح سوال و رسیدن به مرحله استیضاح شهردار برای همین منظور صورت گرفته باشد.

حال باید دید ترکمنهای دقیقه نودی، این بار هم به یک ائتلاف قوی فقط ترکمنی، مانند دور قبل می رسند و یا تغییر در رویه خواهند داشت.

در بین فارسها(اعم از همه اقوام)هرچند نشستهای زیادی برگزار شده ولی هنوز دود سفیدی از دودکش آنها بلند نشده است.

شرق گلستان به خاطر ترکیب جمعیتی آن تنها یک مجمع ترکیبی هم رای می تواند موجب خروجی موفق برای آن منطقه باشد.

هرچند ترکیب یک دست نیز به نفع هر دو طرف است، از یک طرف : فعالیتهای انجام گرفته سریعتر انجام می شود و از طرف دیگر و در صورت عملکرد ضعیف، راه برای انتقاد کل مجموعه باز است.

البته در ترکیبهای یک دست، در صورت انتخاب شهردار از طیف دیگر، به گونه ای توازن قومیتی نیز صورت گرفته است.

انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 1400، در خرداد ماه برگزار می شود.

انتهای پیام/رضا جامی