kim

آیا رهبر کره شمالی فوت شده است؟

به گزارش راه اترک، کیم جونگ اون را برخی از سران کشورهای جهان به عنوان یکی از مخالفان سیاستهای آمریکا برمی شمارند و در شکل ظاهری نیز سیاستهای آمریکا نشان دهنده مخالفتهای گسترده و تحریمهای آمریکا علیه این کشور است.

در سال گذشته دونالد ترامپ با یک برنامه ریزی خاص توانست برای اولین بار با اون جلسه ای برگزار کند ولی این نشست که برخی آن را یک نشست انتخاباتی یا اقتصادی و برخی هم آن را یک نشست برای یک ترور بیولوژیک برشمرده اند ، اعلام کرده اند.

در هر صورت این روزها به رغم بسته بودن اخبار در کشور کره شمالی، برخی خبرها حکایت از مرگ رهبر کره شمالی می دهند و برخی رسانه ها نیز جانشینی خواهر اون به نام کیم یونگ جونگ را نیز منتشر کرده اند.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در این خصوص نوشت:«در پایان سال گذشته در جلسه علنی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگر کره شمالی یک تصمیم داخلی گرفته شد که براساس آن ، کیم یونگ جونگ در صورت مرگ کیم جونگ اون یا ناتوانی وی در اداره کشور به دلایل دیگر، جانشین رهبر فعلی می شود.»