fayzer

کرونای انگلیسی در 22 ایالت آمریکا شیوع گسترده داشته است.

به گزارش راه اترک، ویروس جهش یافته کرونا که ساخته و پرداخته جریان سرمایه داری غرب به سرکردگی آمریکا و صهیونیستهاست، این روزها بیشتر دامن خود این کشورها را هم گرفته است.

بیشترین آمار مبتلا و فوتی در کشور آمریکا رقم خورده است.

به تازگی و با تولید کرونای جهش یافته دیگری توسط انگلیسیها که معروف به کرونای انگلیسی است، این کرونا نیز در خیلی از کشورها منجمله آمریکا مشاهده شده است.

رادیو فردای آمریکا در این خصوص نوشت:«تقریبا یک چهارم کل مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان در آمریکا ثبت شده است.

بر اساس آمارهای رسمی دولت‌ها، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و شمار قربانیان این ویروس نیز به بیش از ۲.۱ میلیون نفر رسیده است.

بعد از آمریکا بیشترین شمار قربانیان کرونا در کشورهای برزیل، هند، مکزیک، بریتانیا و ایتالیا ثبت شده است.

اوج‌گیری تعداد مبتلایان کرونا در آمریکا به بالای ۲۵ میلیون نفر در حالی است که در ۲۲ ایالت این کشور نوع جهش‌یافته ویروس کرونا نیز مشاهده شده است.»

این در حالی است که آمریکا که واکسن فایزر و مدرنا توسط آنها به بازار دارویی ورود کرد، هنوز نتوانسته اعتماد عمومی مردم کشورش را برای تزریق این واکسنها جلب کند.

از جمعیت 328میلیون و خورده ای آمریکا، هنوز کمتر از 20 میلیون نفر راضی به تزریق واکسن کرونا شده اند که البته این 20 میلیون نفر هم تنها در مرحله اول تزریق حضور داشته اند.

رادیوفردای آمریکا در این خصوص از عدم رغبت مردم برای تزریق دوم خبر داد و نوشت«سه میلیون نفر از آن‌ها(20 میلیون نفر) نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.»

بی اعتمادی به واکسنهای تولیدی آمریکایی و انگلیسی به خاطر تلفات گسترده مردم بعد از تزریق بوده است.

انتهای پیام/رضا جامی