چاپ
دسته: یادداشت
بازدید: 2639

alamas

خان الماس، پیشگوی قدیمی، علت گران کردن بنزین توسط رئیس جمهور را پیشگویی کرده بود.

به گزارش سرویس طنز راه اترک، میرزا خنده نویس راه اترک در خصوص موضوع گران کردن بنزین به تاریخ سرکی کشیده و موضوع را از خان الماس که یک پیش گوی قدیمی ایران است ، پرس و جو کرده است.

گویا خان الماس در پیشگوییهایش به این موضوع(گران کردن بنزین توسط یک رئیس جمهور که دو بار رئیس جمهور شده، خبر داده است.
خان الماس در این خصوص گفته: خوب شد که من زمان این رئیس جمهور نیستم وگرنه پیش گوییهایم اولا که به درد نمی خورد و دوما هم ...

خان الماس در ادامه در خصوص علت گرانی بنزین در آینده توسط رئیس جمهور آن زمان ایران می گوید: در آن زمان، رئیس جمهوری می آید که یک عالمه فکر در سرش دارد و یکی از فکرهایش هم این است که کارهای بزرگی انجام دهد که این کارها کشور را دگرگون می کند.

آن رئیس جمهور اول به سراغ یک سرجام یا نرجام یا گلابجام یا چیزی شبیه این می رود ولی طرف مقابلش آدم درستی نیست و سرش را کلاه می گذارد.

خان الماس ادامه می دهد: آن رئیس جمهور هر کاری می کند تا طرحهای خارجیها را در کشور پیاده کند، نتیجه برعکسی می گیرد تا این که سعی می کند تا قیمت سوخت ارابه های چهارچرخ را زیاد کند و با پولی که از این طریق به دست می آورد، هم مشکل مملکت را حل کند و هم با اضافه اش، آن قدر شغل ایجاد کند که همه بیکاران کشور سر کار بروند و حتی نیروی کار از کشورهای همسایه (بجز افغانستان) به ایران بیایند و در ایران کار کنند.

خان الماس اضافه می کند که این  رئیس جمهور حتی فکر می کند که همه مشکل کشور سر همین قیمت سوخت ارابه ها هست و گران کردن این  سوخت، حتی مشکل کشاورزان و معلمان و بازاریان و ... را هم حل می کند، حتی آب دریاچه ارومیه نیز زیاد می شود و حتی دریاچه خشکیده ساوه  نیز پر آب می شود.(برای همین باید که قیمت سوخت را در شب میلاد پیامبر و امام صادق انجام دهد تا حاجتش برآورده شود)

خلاصه خان الماس از این دوران به ... یاد می کند و آرزو می کند که هیچ وقت این دوران نبیند.

این مطالب فقط طنز است.

انتهای پیام/میرزا طنزنویس راه اترک