valizadeh

مسئولین و پیمانکار پروژه پل میلاد کلاله، خبری از خانواده بی سرپرست شده حادثه این پل بگیرند.

به گزارش راه اترک، 28 اردیبهشت ماه امسال بود که در حادثه ساخت پل میلاد کلاله، مرحوم رجبعلی ولیزاده، پرد قهرمان ووشوی نوجوانان جهان، جان خود را از دست داد.

در روز 29 اردیبهشت ماه، فرهاد شیبک، فرماندار کلاله در این خصوص به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه پروژه احداث لاین دوم پل میلاد کلاله آغاز شده است؛ برای استقرار پایه‌های پل نیاز به شمع‌کوبی است.

فرهاد شیبک افزود: برای شمع‌کوبی با تجهیزات و ماشین‌آلات، باید یک لاین از پل موجود، توسط ماشین‌آلات بسته می‌شد؛ لذا برای جلوگیری از این معضل، تصمیم بر آن شد که توسط عامل انسانی گودال‌های پایه‌های پل حفر شود.

فرماندار کلاله ادامه داد: متاسفانه در جریان حفر چاه، ریزش دیواره گودال باعث فوت کارگر شرکت پیمانکار پروژه شد.

مشاهدات خبرنگاران راه اترک نشان می دهد بعد از بروز حادثه، پیمانکار پروژه اقدام به آوردن تجهیزات برای شمع کوبی پل می کند.

اما این اقدام که می توانست از ابتدا انجام شود و جان یک شهروند در این پروژه از بین نرود، اگرچه خود جای سوال دارد ولی امروز سوال اصلی این است که علی رغم گذشت حدود 40 روز از فوت پدر یک خانواده 6 نفره، چرا مسئولین امر به خصوص پیمانکار این پروژه فکری برای خرجی این خانواده نکرده است؟
مرحوم ولیزاده نان آور یک خانواده 6 نفره بوده و اکنون نزدیک به 40 روز است که این خانواده 6 نفره، نان آور خود را از دست داده اند ولی کسی به فکر خرجی این خانواده نبوده و حتی برای سرکشی به خانه آنها سر نزده است؟
شیبک در خصوص وضعیت بیمه مرحوم ولیزاده در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: شرکت و عوامل انسانی آن در این پروژه بیمه هستند.

انتهای خبر/رضا جامینوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید