gardeshgary

اطلاعات مورد نیاز گردشگری شما در مراوه تپه را در اینجا بخوانید .

 essential

 

ستاد اسکان شهرستان در ایام نوروز در آدرس زیر آماده خدمت رسانی به هم میهنان عزیز می باشد:

پیش شماره شهرستان از 0174 به 017 تبدیل شده است.

همچنین شماره ها از مثلا 4722510 به 3542510 تغییر می کنند.

مدیریت آموزش و پرورش:

خ:شهیدمدنی-مدیریت آموزش و پرورش - 01735452210

skan1