robatik

انیمیشن نجات روباتیک، انیمیشنی است که در آن، کودکان سرباز جنگ می شوند.

به گزارش راه اترک، یکی از انیمیشنهایی که این روزها در شبکه های نمایش برای کودکان پخش می شود، انیمیشن نجات روباتیک است.

این انیمیشن، انیمیشنی است که در آن، کودکان سرباز جنگ می شوند.

احتمالا این امر به خاطر وزن کم کودکان است که رباتها بتوانند وزن آنها را تحمل کنند ولی تحرک هم داشته باشند.

اما اشکال کار این است که در این انیمیشن، کودکان به عنوان سرباز جنگی بهره گرفته شده است.

امری که این روزها و به عنوان نقض حقوق بشر و نقض حقوق کودکان محسوب می شود.

خشونت و از بین بردن در این انیمیشن به عنوان یک کار خوب محسوب می شود و کودکان این انیمیشن را به خاطر صحنه های اکشن آن زیاد می بینند.

آیا اگر به طور واقعی، کشوری از کودکان به عنوان سرباز جنگی استفاده کند یا حتی، کودکان برای یادگیری مهارتهای زندگی و یا کمک به امرار معاش خانواده، سر کار بروند، صدای سازمانهای حقوق کودکان بلند نمی شود؟
انتهای پیام/رضا جامی، کارشناس ارشد علوم تربینی