estmadit

آیا بین برنامه اکتشاف نفت در مدیترانه شرقی و زلزله ازمیر رابطه ای هست؟

به گزارش راه اترک، چند وقتی است که برخی از کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی به دنبال اکتشاف نفت در این منطقه هستند.

از جمله این کشورها می توان به کشور ترکیه یاد کرد.

از روشهای کشف و شناسایی منابع زیر زمینی، تست ها زمین شناختی با ایجاد انفجارهای کنترل شده می باشد.

کشور ترکیه علی رغم مخالفتهای برخی از کشورها به خصوص فرانسه که معلوم نیست چه نقشی در این منطقه دارد، مواجه شده است، به ادامه برنامه اکتشافش پرداخته است.

برخی از محققین معتقدند در حرکتهای زمین شناسی، برخی از مواقع، یک تحریک غیرطبیعی می تواند نتیجه ای زیانبار در حرکتهای طبیعی ایجاد کند.

آنها معتقدند که شاید یک انفجار کوچک تحقیقاتی توسط کشورهای اکتشاف کننده نفت در منطقه(مدیترانه شرقی) ، باعث تغییر شدید حرکت لایه های زمین و در نتیجه ایجاد زلزله شدید ازمیر و در پی آن ، ایجاد سونامی در منطقه شده باشد.

estmadit

ترکیه طبق گزارش خبرگزاری آناتولی ، علی رغم ایجاد زلزله شدید ازمیر دوباره به برنامه اکتشافش در مدیترانه شرقی ادامه داده است.

انتهای پیام/رضا جامی