jamrusta

رئیس اداره ورزش و جوانان مراوه تپه از برگزاری مسابقات جام روستا با جوایز میلیونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش راه اترک، اسماعیل مرادی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مرزی مراوه تپه در گفتگو با راه اترک گفت: مسابقات جام روستا در پنج رشته (فوتسال ، والیبال و طناب کشی در قسمت آقایان و آمادگی جسمانی و دارت در قسمت بانوان ) برگزار خواهد شد.

مرادی گفت: استقبال مردم به خصوص روستایان که این جام به نام آنان است در سال گذشته با حضور 40 روستای شهرستان موجب شد که این مسابقات با حساسیت ویژه برنامه ریزی شده و به زودی برگزار شود.

وی در خصوص شرایط این مسابقات هم گفت: روستاها حداقل باید در سه رشته شرکت کنند.
داشتن کارت بیمه ورزشی سال 98 و لباس متحدالشکل الزامیست.
هر ورزشکار حداکثر در 2 رشته ورزشی حق حضور در مسابقات را دارد.
متولدین روستا (برابر شناسنامه ) باید ساکن روستا باشد.
کلیه مسابقات آقایان به صورت 2 حذفی برگزار می گردد.
برای شرکت در هر رشته ورزشی محدودیتی برای تعداد تیمهای روستایی وجود ندارد.
مسابقات در بخش گلیداغ و مرکزی صورت جداگانه برگزار می گردد.
تحویل لیست اسامی ورزشکاران قبل از مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام برای بخش گلیداغ تا روز شنبه 20/7/98 می باشدشماره تماس بخش گلیداغ :
 ابوبکر قربانی 09115244426    
   امید اولیایی    09112799322   شماره تماس بخش مرکزی:
طاهر ازونی دوجی  09107784103
ارتق گرگانلی دوجی  09119804503
    
اداره ورزش و جوانان شهرستان مراوه تپه    35452413
هیات روستایی و بازیهی بومی محلی :
 آدینه اراز جوانمردان 09113806376

رئیس اداره ورزش و جوانان در خصوص جوایز هم گفت: در مجموع حدود 5 میلیون تومان جوایز نقدی برای برندگان این مسابقات در نظر گرفته شده که جزئیات این جوایز به شرح زیر می باشد:

جوایز چهارمین دوره المپیاد ورزشی جام روستا قهرمان شهرستان مراوه تپه در سال 98             

  والیبال       
مقام اول:  10/000/000 ریال
مقام دوم : 5/000/000 ریال
مقام سوم : 2/000/000 ریال             

  فوتسال    
مقام اول:  10/000/000 ریال
مقام دوم : 5/000/000 ریال
مقام سوم : 2/000/000 ریال            

طناب کشی      
مقام اول:  5/000/000 ریال
مقام دوم : 3/000/000 ریال
مقام سوم : 1/500/000 ریال      

آمادگی جسمانی بانوان     
مقام اول:  1/500/000 ریال
مقام دوم : 1/000/000 ریال
مقام سوم :750/000 ریال            

دارت بانوان
مقام اول:  1/500/000 ریال
مقام دوم : 1/000/000 ریال
مقام سوم :750/000 ریال

جوایز مسابقات در هر بخش به صورت جداگانه پرداخت می شود.
شهرستان مرزی مراوه تپه در استان گلستان قرار دارد.

انتهای پیام/رضا جامی