haghshanas

امروز پایان وعده استاندار گلستان برای تمام شدن گرانیها و آغاز ارزانی ارزاق عمومی است.

به گزارش راه اترک، امروز 21 روز از وعده ی قطعی داده شده توسط هادی حق شناس، استاندار گلستان گذشته است و فردا همان روزی است که استاندار وعده داده بود که به طور قطع ، مشکل گرانیها تمام خواهد شد.

17 بهمن ماه 1399 ، هادی حق شناس، استاندار گلستان در شهرستان کلاله، وعده حل شدن کامل معضل گرانی ها در کل کشور را داده بود.

حق شناس در مراسم افتتاح طرح آسفالت روستای قوجمز در گفتگو با راه اترک در خصوص حل مشکل گرانی ارزاق عمومی به خبرنگار راه اترک گفته بود: مطمئنا ظرف این دو سه هفته آینده حل می شود.

حال از زمان وعده داده شده استاندار ، 21 روز گذشته است.

مردم چشم انتظار قولی هستند که استاندار محترم استان گلستان داده و معتقدند که استاندار حرفی که زده حتما با پشتوانه صحبت با مسئولین کشوری و به خصوص رئیس جمهور محترم زده است.

اینکه فردا چه اتفاقی قرار است در کشور روی دهد، مردم نمی دانند ولی امیدوارند که وعده ی این بار مسئولین کشوری محقق شود.

اما به راستی روز شنبه چه اتفاقی قرار است روی دهد که مردم موج ارزانی ارزاق عمومی را شاهد شوند؟
آیا این اتفاق با آمدن جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به استان گلستان، مرتبط است؟

انتهای پیام/رضا جامی


 #رئیس_جمهور
#استاندار_گلستان
#پایان_وعده