7

مردم از ریختن زباله های پزشکی در جلوی یک مرکز درمانی در کلاله گلایه دارند.

به گزارش راه اترک، جمع آوری زباله های پزشکی با وسایل مخصوص انجام می شود و این امر به خاطر حفظ هم محیط زیست و هم حفظ سلامت مردم انجام می شود.

کانال دوربین مخفی در فضای مجازی با انتشار تصاویری از جلوی مرکز بهداشت شماره 2 کلاله از ریختن زباله های پزشکی مانند: آبسلانگ، دستکش، سرنگ و پدهای الکلی و ... در جدول فاضلاب ، خبر داد.

این تصاویر مورد تایید خبرنگار افتخاری راه اترک قرار گرفت.

5

 

7

زباله های پزشکی به خصوص در این ایام می تواند موجب انتشار بیماری شود .

سایت راه اترک منتظر پاسخ مرکز بهداشت شهرستان کلاله در این خصوص است.

انتهای پیام/رضا جامی