gandom

دولت نرخ خرید تضمیمنی گندم در سال پیش رو را اعلام کرد.

به گزارش راه اترک به نقل از مهر، دولت در ادامه تخلف در اجرای قانون خرید تضمینی، قیمت گندم را  امروز وچند روز پس از پایان مهلت قانونی،۲۲۰۰ تومان اعلام کرد اماکارشناسان نرخ ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان را متناسب با نرخ تورم، منطقی می دانند. 

درحالی سخنگوی دولت امروز قیمت خرید تضمینی گندم را ۲۲۰۰ تومان اعلام کرد که براساس اعلام تشکل های تولیدی بخش کشاورزی این قیمت براساس نرخ تورم و هزینه های جاری برای تولیدکنندگان باید بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد.

دولت طی سالیان گذشته در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مرتکب تخلفاتی شده و علاوه بر تاخیر در ابلاغ نرخ ها، قیمت های مناسبی را نیز در نظر نگرفته است.  این اقدامات سال گذشته منجربه از دست رفتن دستاوردهای کشور در زمینه خودکفایی شکر و نیز چالش های جدی در حوزه خرید تضمینی گندم شد. به طوری که  به دلیل نارضایتی کشاورزان از تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومان برای هرکیلوگرم گندم، دولت تنها موفق شد حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و باقی محصول از چرخه تولید خارج شد.

درهمین زمینه عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از این سیاست های دولت، گفته بود: مداخلات دولت توفیقات ما را در تولید سه محصول اساسی تحت الشعاع قرار داده است.

پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به دولت؛ بیش از ۲۵۵۰ تومان

وی همچنین در واکنش به این مطلب که تشکل های تولیدی قیمت پیشنهادی برای گندم را در سال زراعی جدید ۲۵۵۰ تومان اعلام کرده بودند، گفته بود: قیمت دو هزار و ۵۵۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان مورد تائید وزارت جهادکشاورزی نیست و قیمت پیشنهادی ما بیشتر از این میزان است.

این درحالی است که چندی قبل جدولی تحت عنوان جدول نرخ های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از سوی برخی رسانه ها منتشر شد که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم را ۲۲۹۵ تومان اعلام می کرد اما مسئولان وزارت جهاد این مساله را تکذیب کرده و گفته بودند: این قیمت مورد تایید آنها نیست.