terter

رئیس جمهور آمریکا بعد از آغاز روند استیضاح با ترساندن مردم از آغاز جنگهای داخلی، دستور آغاز شورشها را اعلام کرد.

به گزارش راه اترک، همزمان با اجلاس سازمان ملل در آمریکا، موضوع استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز مطرح شد ولی این بار خیلی از نمایندگان اعم از دموکراتها و جمهوری خواهان هم موافق این استیضاح شده اند.

هم اکنون بیشتر نظرسنجی های انجام شده در تایید استیضاح دونالد ترامپ خبر می دهد.

 

terter1

terter0

ترامپ در همین خصوص ابتدا به تهدید مخالفان پرداخت و بعد از این که از بی نتیجه بودن این تهدید ها مطمئن شد، حالا اعلام کرده که در صورت استیضاح او، کشورش وارد جنگ داخلی خواهد شد.

terter

برخی از تحلیل گران دوره ریاست جمهوری ترامپ را آخرین دوره تشکیل حکومت در این کشور بر اساس سیاستهای قدیمی برشمرده اند و اعلام کرده اند که دونالد ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکا است و شکل حکومت در این کشور به زودی تغییر خواهد کرد.