heft

ترکیه، مسئولین لیبی را تحریک کرده که مدعی شوند ایران به این کشور نیرو فرستاده است.

به گزارش راه اترک، اردوغان که گویی خودش را احیاء کننده امپراتوری عثمانی می داند، چند سالی است که سعی دارد بامهره چینی در کشورهای منطقه، آنها را به گونه ای وابسته به خود نماید.

کاری که در سوریه و عراق در حال برنامه ریزی بود ولی نتوانست به آن چیزی که می خواست برسد.

اردوغان هنوز با پشتیبانی صد در صد از برخی گروههای تروریستی باقی مانده در سوریه انتظار دارد که بتواند دوباره حکومت در سوریه را از بین برده و دست نشاندگان خود را بر روی کار بیاورد.

اردوغان علاوه بر سوریه و عراق، با کمی دورپروازی جای پایی نیز در لیبی برای خود باز کرده و علی رغم بعد مسافت زیاد با این کشور آفریقایی، به طور مستقیم با مردم این کشور درگیری نظامی ایجاد کرده است.

این درحالی است که دخالتهای ترکیه موجب چنددستگی بین مردم و نظامیان در این کشور آفریقایی شده است.

عدم موفقیت های پی در پی ترکیه در صحنه های جهانی موجب شده است که به تازگی وی با تحریک مسئولین لیبی کاری کند که آنها معتقد به این شوند که ایران به همراه سوریه و حزب الله و روسیه نیرو به لیبی اعزام کرده اند و آنها هستند که از حفتر دفاع می کنند.

حال باید دید که مردم و مسئولین دولت لیبی آیا متوجه توطئه ترکیه در این خصوص خواهند شد؟

انتهای پیام/رضا جامی