majmarahatrack1

نشست حضوری مدیران مدارس استان گلستان در یک مجمع سیاسی و حزبی با حضور مدیرکل و معاون استاندار آنهم در شرایط شیوع کرونا، بر چه اساسی صورت می گیرد؟

به گزارش راه اترک، کشاندن سیاست و حزب بازی به درون بدنه آموزش و پروش ، آموزش و پرورش را از هدف اصلی خود دور می کند.

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با شاکله سیاسی که یک حزب سیاسی با مرکزیت تهران است، امروز نشستی را برگزار می کند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

majmarahatrack0

برگزاری این نشست حضوری با حضور مدیران منتخب مدارس کل استان در این شرایط شیوع کرونا با چه هدفی صورت می گیرد؟
آیا برگزاری این نشست آنقدر ضرورت دارد که مدیران مدارس شهری و روستایی را از سراسر استان به شکل منتخب به گرگان بکشانند و به گونه ای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کنند؟
آیا برگزاری این نشست از سلامت مردم ارزشش بیشتر است؟
اما چند نکته غیر پروتکلی :
چرا در این نشست که یک مجمع سیاسی و صنفی آن را برگزار کرده، مدیرکل آموزش و پرورش و معاون سیاسی و امنیتی استانداری حضور پیدا می کنند؟
و چرا این نشست سیاسی و حزبی در درون خود استانداری گلستان برگزار می شود؟

و چرا باید در این نشست مدیران مدارس ، مدرسه را رها کرده و به این نشست آنهم در ساعت کاری حضور پیدا کنند؟
آیا به مدیران بابت شرکت در این نشست سیاسی و حزبی، گواهی حضور و ساعت ضمن خدمت داده می شود؟

سایت راه اترک منتظر پاسخ مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان است.

انتهای پیام/رضا جامی