mosharekat

خانه مشارکت با برگزاری انتخابات و مشخص شدن هیات رئیسه آن در شرق گلستان ، کار خود را آغاز کرد.

به گزارش راه اترک، دکتر رشید آتا سرپرست مرکز بهداشت کلاله با اعلام این خبر گفت: به منظور مشارکت مردم در سلامت از طریق ادارات ونهادهای ذیربط، مثلا آموزش و پرورش ازطریق نمایندگان معلمان، نمایندگان دانش آموزان و... اداره تعاون از طریق نمایندگان کارگران، و کانون بازنشستگان، اداره فرهنگ از طریق نماینده گروه فرهنگی و خلاصه کلام برای مشارکت دادن مردم در بحث سلامتی خودشان و حمایت و نظارت بر آن ،خانه مشارکت در کلاله کار خود را آغاز کرد.
سرپرست مرکز بهداشت ادامه داد؛ خانه مشارکت جهت شناسایی مردم از حقوق خود و زبان مشترک ما خواهد بود و سطح سواد سلامت مردم را ارتقا و بتوانند در بهداشت ودرمان خود تصمیم درست و عاقلانه ای اتخاذ کنند.
وی افزود:اعضای خانه مشارکت شهرستان کلاله حدود 50 نفر عضو دارد.
در پایان جلسه با آراء اعضاء خانه مشارکت، علیرضا کریم کشته بعنوان رئیس و خانم خوشی نائب رئیس انتخاب شدند.

انتهای پیام/