viruuus

کرونا که میهمان ناخوانده مهاجم است، در ترکیه نیز مشاهده شد.

tatili

به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مدارس گلستان تا پایان هفته جاری تعطیل شد.

krrrona

کرونا ویروس وارد سرزمینهای اشغالی شد.

ketab

اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان در خصوص تعطیلی روزهای آخر هفته توضیح داد.

mastani

رئیس امور کتابخانه های عمومی شهرستان کلاله از تعطیلی کتابخانه های عمومی این شهرستان تا 8 اسفند خبر داد.