pasmand

در جلسه با حضور دو مدیر استانی مصوب شد که سایت پسماند تا پایان سال 1400، تجهیز شود.

barjam

برجام حسن فریدون با خروج آمریکا تنها ثمره اش به قول رئیس بانک مرکزی آن دولت، صفر بود.

kaman0

جواد جامی از هنرمندان بنام سیستانی استان گلستان است.

cronengland

اومیکرون اروپایی، آفریقایی نیست.

رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه از اجرای حکم خلع ید هزار مترمربع از مراتع این شهرستان خبر داد.